6ix
mapa strony     nota prawna      Google+
 
 

Nota prawna

Agencja 6ix Social Media poświęca wiele uwagi ochronie poufności informacji użytkowników witryny.

 

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji objaśniają sposób gromadzenia i wykorzystywania danych w witrynie 6ix.pl ("Witryna"); nie odnoszą się one do żadnych innych witryn sieci Web.

 

Przez skorzystanie z Witryny użytkownik wyraża zgodę na sposoby gromadzenia i wykorzystywania informacji opisane w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji.

 

Zbieranie danych osobowych

 

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zwracamy się do użytkownika o podanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości (czyli danych osobowych) lub informacji kontaktowych w celu dostarczenia usługi lub zrealizowania transakcji zamówionej przez użytkownika, takiej jak otrzymywanie informacji o produktach i usługach NuOrder, przystąpienie do konkursu, zamówienie biuletynów e-mail, uzyskanie dostępu do specjalnej witryny lub usługi o ograniczonym dostępie, zapisanie się do udziału w wydarzeniu lub szkoleniu. Zbierane dane osobowe użytkownika mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy lub organizacji, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, adres służbowy lub domowy, informacje o funkcji służbowej i inne.

 

Witryna może gromadzić ponadto pewne informacje techniczne dotyczące wizyty użytkownika, takie jak nazwa usługodawcy internetowego i adres IP, za pomocą których uzyskano dostęp do Internetu, data i godzina uzyskania dostępu do Witryny, strony otwierane podczas wizyty w Witrynie oraz adres internetowy witryny sieci Web, z której połączono się bezpośrednio z naszą witryną. Informacje te są wykorzystywane do usprawniania Witryny, analizowania trendów statystycznych i administrowania Witryną.

 

Wykorzystanie danych osobowych

 

Dane osobowe zbierane w tej Witrynie będą wykorzystywane do obsługi Witryny, w tym do prowadzenia statystyk jej oglądalności i badania trendów, oraz dostarczania usług lub realizowania transakcji zamówionych bądź zaaprobowanych przez użytkownika.

 

Dane osobowe użytkownika mogą zostać użyte w celu dostarczania mu ważnych informacji. Dodatkowo, za zgodą użytkownika, możemy wysyłać mu informacje o innych i/lub udostępniać jego dane osobowe partnerom NuOrder, którzy będą mogli użyć do wysyłania użytkownikowi informacji o swoich produktach i usługach.

 

NuOrder sporadycznie zleca innym firmom świadczenie ograniczonych usług w swoim imieniu. Usługi te obejmują usługę hosta witryny sieci Web, pakowanie, wysyłkę i dostarczanie zdobytych nagród, odpowiadanie na pytania klientów dotyczące produktów i usług oraz wysyłanie informacji o produktach, ofertach specjalnych i innych usługach. Firmom takim udostępniamy tylko dane osobowe niezbędne do zrealizowania danej usługi. Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności tych danych i nie wolno im wykorzystywać ich w jakimkolwiek innym celu.

 

NuOrder może ujawnić dane osobowe użytkownika, jeżeli jest do tego zobowiązana na mocy przepisów prawa lub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowanie jest niezbędne do:(a) przestrzegania przepisów prawa lub podporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na NuOrder lub Witrynę; (b) ochrony lub obrony praw albo własności NuOrder i jej witryn sieci Web;
Dane osobowe zbierane w Witrynie mogą być przechowywane i przetwarzane na terenie państw Unii Europejskiej oraz dowolnego innego państwa, Przez skorzystanie z Witryny użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych poza granice jego kraju.

 

Kontrola danych osobowych

 

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, dane osobowe podane przez użytkownika w Witrynie nie będą udostępniane poza NuOrder ani będące pod jej kontrolą oddziały i przedstawicielstwa bez zgody użytkownika. Tak jak opisano w następnej części, użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych i może dokonywać wyborów dotyczących sposobu kontaktowania się z nim.

 

Należy pamiętać, że niniejsze Zasady zachowania poufności informacji oraz wszelkie wybory dokonywane w Witrynie niekonieczne będą dotyczyć danych osobowych udostępnionych NuOrder w kontekście innych, działających osobno produktów i usług NuOrder.

 

Dostęp do danych osobowych

 

Dane osobowe i preferencje kontaktowe podane w Witrynie użytkownik może przeglądać i modyfikować tylko za pomocą formularza przesłanego listownie na adres siedziby NuOrder.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

NuOrder dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Stosujemy wiele zaawansowanych technologii i procedur zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład dane osobowe udostępniane przez użytkowników są przechowywane na serwerach o ograniczonym dostępie, znajdujących się w strzeżonych ośrodkach. Dodatkowo poufne dane osobowe (personalne) przesyłane za pośrednictwem sieci Internet są chronione poprzez szyfrowanie, na przykład za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 

Stosowanie plików Cookie i sygnałów nawigacyjnych.

 

Stosowane w tej Witrynie pliki cookie mają na celu zapewnienie integralności procesu rejestracji oraz personalizację Witryny w przypadkach, gdy technologia ta jest wykorzystywana. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym przez serwery stron sieci Web. Pliki cookie nie mogą zostać wykorzystane do uruchamiania programów na komputerze ani do przenoszenia na niego wirusów. Są one przypisywane unikatowo do danego użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieci Web z domeny, która wystawiła dany plik cookie.

 

Jednym z podstawowych celów plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi wygody i zaoszczędzenie jego czasu. Na przykład w przypadku spersonalizowania strony sieci Web lub nawigowania w obrębie witryny plik cookie umożliwia przywołanie określonych informacji w trakcie kolejnych wizyt. Upraszcza to proces dostarczania stosownej zawartości, ułatwia nawigację w witrynie itd. W razie powrotu do witryny sieci Web wprowadzone poprzednio informacje mogą zostać wczytane, dzięki czemu możliwe jest bezproblemowe korzystanie z funkcji dostosowanych przez użytkownika.

 

Sygnały nawigacyjne ("Web beacons"), znane również jako technologia niewidocznych obiektów gif ("clear gif technology") lub znaczniki akcji ("action tags"), wspomagają dostarczanie plików cookie. Technologia ta to narzędzie do kompilacji zbiorczych danych statystycznych dotyczących wykorzystania witryny 6ix.pl, na przykład ilu użytkowników kliknęło ważne elementy (przykładowo łącza lub grafikę) na stronie, w dzienniku internetowym lub w biuletynie w witrynie 6ix.pl. Zbiorcze dane statystyczne dotyczące korzystania z witryny możemy udostępniać naszym partnerom.

 

Użytkownik ma możliwość akceptowania bądź odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek sieci Web akceptuje pliki cookie, ale zwykle użytkownik może zmodyfikować ustawienia przeglądarki, tak aby pliki cookie były odrzucane. Wybranie opcji odrzucania plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji interaktywnych tej lub innych odwiedzanych witryn sieci Web.

 

Zmiany niniejszych Zasad zachowania poufności informacji

 

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji mogą być okresowo aktualizowane. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych Zasad zachowania poufności informacji, aby być na bieżąco ze sposobem ochrony danych osobowych zbieranych w Witrynie. Dalsze używanie usługi oznacza zgodę na niniejsze Zasady zachowania poufności informacji oraz wszelkie ich aktualizacje.

<<
>>


Nasi partnerzy

Kontakt
 
 

Agencja Social Media